Xuất hiện Robot chơi hộ Puzzle & Dragons

15/02/2016 Game8

MMOSITE.vn – Một game thủ người Nhật thích chơi Puzzle & Dragons đã nghĩ ra cách chế tạo một cánh tay robot chỉ để xếp ngọc trong game nhằm lấy combo hiệu quả hơn. Robot này kết nối vào một laptop và dùng sức tính toán của laptop để giải các conbo xếp hình trong màn chơi.