[Trực tiếp] Sự kiện ra mắt PlayStation 5

18/03/2020 YuYu