Cộng đồng Folding@Home chính là “siêu máy tính” mạnh nhất thế giới

22/03/2020 Mình Là Chim

Cụ thể, nếu 7 siêu máy tính mạnh nhất thế giới ở thời điểm hiện tại cộng lại cũng không thể bằng năng lực tính toán của cộng đồng Folding@Home.

Bạn đã nghe lời kêu gọi sử dụng máy tính của mình để góp phần tính toán cho việc chống lại đại dịch COVID-19 rồi chứ? Đó chính là Folding@Home đấy. Và nếu bạn còn đang giữ suy nghĩ rằng đóng góp của mình thì thấm vào đâu, được bao nhiêu đâu, hãy để công việc đó cho những nhà khoa học với những siêu máy tính khổng lồ giải quyết thì hãy suy nghĩ lại, đặc biệt là sau khi đọc những con số dưới đây.

  • Năng lực tính toán của cộng đồng Folding@Home hiện tại đang ở mức 470 petaFLOPS (1 petaFLOPS bằng 1000 teraFLOPS). Dễ hình dung sơ sơ thì mạnh gấp đôi siêu máy tính mạnh nhất thời điểm hiện tại – Summit có 220,800 core CPU, 188,416,000 CUDA core, 9,2 petabyte RAM. Và nếu gấp đôi Summit vẫn chưa khủng khiếp thì con số 470 petaFLOPS còn lớn hơn cả tổng hiệu năng của 7 siêu máy tính mạnh nhất trong bảng xếp hạng top 500 cộng lại.

Kết quả hình ảnh cho nvidia summit hoc

  • Sau khi kêu gọi thì cộng đồng Folding@Home đã tăng tới 1,200% năng lực tính toán. Và mới đây, cộng đồng cày Bitcoin cũng đã đáp ứng lời kêu gọi trên nên trong tương lai gần, tổng năng lực tính toán sẽ còn khủng khiếp hơn nữa.

Bạn đã đáp ứng lời kêu gọi chưa?

Chi tiết về cộng đồng Folding@Home có thể xem tại đây: Folding@Home